начало » --------------------------

Архив
2017-007 „Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца”

от 20.02.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

 

08.03.2017 г. Протокол.

27.03.2017 г. Договор Д-98 от 27.03.2017.