начало » --------------------------

Архив
2017-008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“

от 21.02.2017

 

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка по чл.193 от ЗОП.

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. КСС - Образeц.

5. Проект на договор.