начало » --------------------------

Архив
2017-009 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“

от 22.02.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. КСС - Образeц.

5. Проект на договор.

 

Разяснение.

14.03.2017 г.  Протокол №1.

21.03.2017 г.  Протокол №2.

11.04.2017 г.  ДОГОВОР 1111-11.04.2017.