начало » --------------------------

Архив
Удължаване на срок "Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на ...

от 25.07.2017

  Община Враца уведомява всички заинтересовани потенциални инвеститори, че е изготвено обемно - градоустройствено проучване на административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр. Враца (бивша Сувенирна палата), което е в процедура на съгласуване с Ннационалния институт за недвижимо културно наследство при Министерство на културата. Същото е приложено към Поканата за инвестиционни намерения, като срокът за предложения се удължава до 30. 08. 2017 г.

1. - Покана

2. - ПЗ за Сувенирна Палата