начало » --------------------------

Архив
2017 - 032 "Текущи ремонти на инфраструктурни обекти на територията на община Враца - II част"

от 27.07.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проекти на договор

4. Образци

5. Количествено - стойностна сметка

6. Методика за оценка

 

14.08.2017    Протокол №1 от 14.08.2017 г.

23.08.2017    Протокол №2 от 23.08.2017 г.

12.09.2017    Договор С-210 от 12.09.2017