начало » --------------------------

Архив
2017-034 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали по проекта: плакати, информационни дипляни, постоянни обяснителни табели и банери“

от 16.08.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

25.08.2017    Протокол от 25.08.2017 г.

13.10.2017    Договор № У-212 от 13.09.2017 г.