начало » --------------------------

Архив
2017-035 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Актуализация на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца“

от 25.08.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Методика.

4. Образци

5. Проект на договор.

 

04.09.2017 г.   Протокол 1 от 04.09.2017 г.

02.10.2017 г.   Протокол 2 от 02.10.2017 г.

31.10.2017 г.   Договор У-242 от 20.10.2017 г.