начало » --------------------------

Архив
2017-038 „Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца”

от 04.09.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация.

3. Проект на договор за обособена позиция 1.

4. Проект на договор за обособена позиция 2.

5. Образци.

 

11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП

18.09.2017   Протокол №1 от 18.09.2017 г.

06.10.2017   Протокол №2 от 06.10.2017 г.

16.10.2017    Договор № У-236 от 12.10.2017 г. за Обос. поз. 1.

16.10.2017    Договор № У-237 от 12.10.2017 г. за Обос. поз. 2.