начало » --------------------------

Архив
2017-039 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ, ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА”

от 04.09.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

11.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП

20.09.2017 г.   Протокол от 20.09.2017 г.

10.10.2017 г.   Договор Д-230/09.10.2017 г.

30.10.2017 г.   Допълнително споразумение №1 към договор Д-230/09.10.2017 г.