Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-042 „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администратиране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца”.

от 20.09.2017

1. Обявление за откриване на процедура.

2. Решение за откриване на процедура.

3. Указания.

4 Техническа спецификация.

5. Приложение към Техническата спецификация.

6. Проект на договор

7. Образци.

 

16.11.2017 - Протокол от 14.11.2017 г.  

16.11.2017 - Решение за избор на изпълнител.  

16.11.2017 - Доклад от 14.11.2017 г.  

17.01.2018 - Обявление за възложена поръчка

17.01.2018 - Договор №Д-312 ОТ 22.12.2017г.