начало » --------------------------

Архив
2017-050 Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" № 140, бл. "Май № 1

от 11.12.2017

1.Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП.

14.12.2017 г.

2. Решение за откриване на процедура.

3. Обявление за поръчка.

4. Указания.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Методика за оценка.

8. Образци.

9. Техническо и енергийно обследване.

 

08.01.2018 г.     Становище на АОП за осъществен контрол- КСИ-219 от 28.12.2017 година. 

22.01.2018 г.     ПРОТОКОЛ 1 ОТ 22.01.2018 година. 

21.03.2018 г.     Съобщение. 

27.03.2018 г.     ПРОТОКОЛ 2 ОТ 20.03.2018 година. 

27.03.2018 г.     ПРОТОКОЛ 3 ОТ 27.03.2018 година. 

27.03.2018 г.     РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ № 1155 ОТ 27.03.2018 година. 

23.05.2018 г.    Обявление за възложена поръчка.

23.05.2018 г.    Договор № C-132 ОТ 22.05.2018 г.

10.12.2018 г.    Информация за приключване на договор за обществена поръчка.