начало » --------------------------

Архив
2017-051 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА

от 21.12.2017

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Работен проект.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка.

7. Образци.

 

12.01.2018 г.     Разяснение. 

22.01.2018 г.     Разяснение 2. 

01.02.2018 г.     ПРОТОКОЛ №1 ОТ 01.02.2018Г. 

13.02.2018 г.     ПРОТОКОЛ №2 от 12.02.2018г. 

13.02.2018 г.     ДОКЛАД от 12.02.2018г. 

13.02.2018 г.     РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА № 583 от 13.02.2018г. 

28.02.2018 г.     Обявление за възложена поръчка.