начало » --------------------------

Архив
2018-002 Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за зимно поддържане на уличната мрежа на трад Враца и населените места в общината

от 07.02.2018

1. Решение.

 

18.04.2018   Обявление за възложена поръчка.

18.04.2018   Договор.