начало » --------------------------

Архив
2018-004 „Избор на изпълнител за обслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”

от 26.02.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

06.03.2018   Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП

14.03.2018   Протокол, утвърден на 14.03.2018 г.

26.03.2018   Договор № У-62/23.03.2018 г.