начало » --------------------------

Архив
2018-005 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

от 06.03.2018

1. Решение.

2. Покана за Об.Поз.№1.

3. Покана за Об.Поз.№2.

4. Покана за Об.Поз.№3.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Методика за оценка.

8. Образци.

9. Технически проекти.

 

17.04.2018 г.      Протокол №1 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №2 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №3 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №4 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №5 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №6 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №7 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №8 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №9 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №10 от 20.03.2018 г.

17.04.2018 г.      Протокол №11 от 16.04.2018 г.

17.04.2018 г.      Доклад от 16.04.2018 г.

17.04.2018 г.      Решение за избор на изпълнител от 17.04.2018 г.

07.06.2018г.       Обявление за възложена поръчка

07.06.2018г.       Договор № С-131 от 22.05.2018 за обособена позиция №1

07.06.2018г.       Договор № С-127 от 17.05.2018 за обособена позиция №2

07.06.2018г.       Договор № С-140 от 05.06.2018 за обособена позиция №3

27.12.2018 г.      Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.  

04.01.2019 г.      Обявление за приключване на договор за Обособена позиция № 1.