начало » --------------------------

Архив
2018-006 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов

от 08.03.2018

1.Становище за осъществен контрол КСИ 27/26.02.2018 г.

2. Решение за откриване на процедура.

3. Обявление за поръчка.

4. Указания.

5. Техническа спецификация.

6. Проект на договор.

7. Образци.

 

21.03.2018 г.    Становище за осъществен контрол КСИ 27/20.03.2018 г.

03.05.2018 г.    Доклад от 03.05.2018 г.

03.05.2018 г.    Решение за определяне на изпълнител

06.06.2018г.     Договор № У-139 от 04.06.2018г.

06.06.2018г.     Обявление за възложена поръчка.