начало » --------------------------

Архив
2018-007 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

21.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г.

03.05.2018 г.      Протокол 2 от 03.05.2018 г.

09.05.2018 г.      Съобщение за прекратяване.