начало » --------------------------

Архив
2018-008 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2018 година

от 12.03.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

11.04.2018 г.      Протокол от 11.04.2018 г.

02.05.2018 г.    Договор № Д-107 ОТ 27.04.2018 г.