Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-047 Поставяне на осветление на стадион „Христо Ботев”, гр. Враца (изграждане на осветителна система) – инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство)

от 22.08.2018

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка на офертите.

7. Образци.

 

05.09.2018 г.  Протокол № 1 от 05.09.2018.

14.09.2018 г.  СЪОБЩЕНИЕ.

27.09.2018 г.  Протокол № 2 от 19.09.2018 г.

27.09.2018 г.  Протокол № 3 от 27.09.2018 г. 

27.09.2018 г.  Решение за избор на изпълнител № 3308 от 27.09.2018 г. 

08.11.2018 г.  ДОГОВОР № 247 от 16.10.2018 г.

08.11.2018 г.  ДОбявление за възложена поръчка.