Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-049 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА - „ХЛЯБ, ХЛЕБНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“

от 05.09.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Покана.

3. Техническа спецификация.

4. Проект на договор.

5. Методика за оценка.

6. Образци.

 

20.09.2018 г.  Решение за избор на изпълнител № 3257 от 20.09.2018г. 

20.09.2018 г.  Протокол № 1 от 18.09.2018 г. 

20.09.2018 г.  Протокол № 2 от 18.09.2018 г. 

20.09.2018 г.  Протокол № 3 от 18.09.2018 г. 

20.09.2018 г.  Доклад от 18.09.2018 г. 

10.10.2018г.  Обявление за възложена поръчка.

10.10.2018г.  Договор Д-240 от 04.10.2018 година.