Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-051 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

от 14.09.2018

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 

01.10.2018 г.  Съобщение.

08.10.2018 г.  Протокол от 08.10.2018 година.

27.11.2018 г.  Договор №262 / 27.11.2018 година.

                         Приложения към договор №262 / 27.11.2018 година.