Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-052 ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА - ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ“

от 18.09.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Покана.

3. Техническа спецификация.

4. Проект на договор.

5. Методика за оценка.

6. Образци.

 

28.09.2018 г.    Доклад от 27.09.2018г.

28.09.2018 г.    Протокол 1 от 27.09.2018г.

28.09.2018 г.    Протокол 2 от 27.09.2018г.

28.09.2018 г.    Протокол 3 от 27.09.2018г.

28.09.2018 г.    Решение за избор на изпълнител № 3311 от 28.09.2018г.

25.10.2018 г.    Обявление за възложена поръчка.

25.10.2018 г.    Договор за доставка на мпс.