Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-055 "ПЕРИОДИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА, ВКЛЮЧВАЩО ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ, ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И ДРУГИ УСЛУГИ - ПО ЧЕТИРИ

от 11.10.2018

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка на офертите.

7. Образци.

 

16.11.2018 г.    Доклад от 15.11..2018 г. 

16.11.2018 г.    Решение за определяне на изпълнител от 16.11..2018 г. 

28.12.2018 г.    Обявление за възложена поръчка. 

28.12.2018 г.    Договор по Об. поиция № 1. 

28.12.2018 г.    Договор по Об. поиция № 2. 

28.12.2018 г.    Договор по Об. поиция № 3. 

28.12.2018 г.    Договор по Об. поиция № 4. 

22.01.2021 г.    Обявление за приключване на договор по ОП 1

22.01.2021 г.    Обявление за приключване на договор по ОП 2

22.01.2021 г.    Обявление за приключване на договор по ОП 3

22.01.2021 г.    Обявление за приключване на договор по ОП 4