начало » --------------------------

Архив
2019-022 Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Враца

от 15.04.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

16.05.2019 г.    Протокол от 16.05.2019г. 

28.05.2019 г.    Договор С-123 от 23.05.2019г.