начало » --------------------------

Архив
2019-024 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2019 година

от 22.04.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

03.06.2019 г.    Протокол от 03.06.2019г.  

18.06.2019 г.    Договор Д-145 от 18.06.2019 г.