начало » --------------------------

Архив
2019-026 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца“

от 07.05.2019

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Методика за оценка

6. Образци

7. Проект на договор

 

08.07.2019 г.    Утвърден доклад от 08.07.2019 година.

08.07.2019 г.    Решение за опрделяне на изпълнител.

07.08.2019 г.    Обявление за възложена поръчка.

07.08.2019 г.    Договор У-183 от 02.08.2019г.