начало » --------------------------

Архив
2019-027 Подмяна дограма на Спортна зала „Вестител”, гр. Враца

от 09.05.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

5. КСС

 

20.05.2019 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП.  

31.05.2019 г.    Протокол от 31.05.2019.  

20.06.2019 г.    Договор за СМР № С-141 от 11.06.2019 г.