Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-018 „Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца...

от 08.04.2020

„Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца и стопанисвано от второстепенни разпоредители, без кметства и образование“ и 3. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца и стопанисвано от други бюджетни организации“

1. Договор № У-68 от 27.03.2020г.

2. Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП