Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-021 Строително монтажни работи чрез изпълнение на доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях и полагане на ударопоглъщаща настилка

от 22.04.2020

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

 11.05.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП

 18.05.2020г. Протокол от 18.05.2020 година

 04.06.2020г. Договор № С-134 от 04.06.2020 г.