Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-023 Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче", гр. Враца

от 29.05.2020

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Методика за оценка на офертите

7. Образци

 

04.06.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

04.06.2020г. Проекто договор

26.06.2020г. Протокол № 1

20.07.2020г. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

28.07.2020г. Протокол № 2

28.07.2020г. Протокол № 3

28.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител

27.08.2020г. Договор № 194 от 24.08.2020 година

27.08.2020г. Обявление за възложена поръчка

04.02.2021г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка