Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-024 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

от 05.06.2020

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

 

 1. Решение за откриване на процедура

 2. Обявление

 3. Указания

 4. Проект на договор

 5. Техническа спецификация

 6. Методика за оценка

 7. Образци


 03.07.2020 г.   Протокол №1

31.07.2020 г.    Съобщение за отваряне на ценови параметри

06.08.2020 г.    Протокол № 2 от 31.07.2020

06.08.2020 г.    Протокол № 3 от 05.08.2020

06.08.2020 г.    Решение за определяне на изпълнител

01.10.2020 г.    Договор С-221 от 30.09.2020 година

01.10.2020 г.    Обявление за възложена поръчка

08.12.2021 г.    Обявление за приключване на договор