Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-025 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот упи I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“

от 05.06.2020

2020-025 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот упи I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата, гр. Враца“

 

 1. Обявление за поръчка

 2. Решение за откриване на процедура

 3. Указания

 4. Проект на договор

 5. Техническа спецификация

 6. Методика за оценка

 7. Образци


 03.07.2020 г.   Протокол №1

 20.07.2020 г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

 28.07.2020г. Протокол № 2

 28.07.2020г. Протокол № 3

 28.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител

 27.08.2020г. Договор С-195 от 24.08.2020 година

 27.08.2020г. Обявление за възложена поръчка

 28.07.2021г. Обявление за приключен договор