Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-026 „Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, обслужващи общинската администрация, звената към първостепенния разпоредител с бюджет, общинските предприятия и други второстепенни разпоредители с бюджет - застраховка „Пълно автокаско“,...

от 05.06.2020

2020-026 „Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, обслужващи общинската администрация, звената към първостепенния разпоредител с бюджет, общинските предприятия и други второстепенни разпоредители с бюджет - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и обща гражданска отговорност и специални условия „Отговорност към трети лица“ по две обособени позиции“

 

 1. Обявление за поръчка

 2. Решение за откриване на процедура

 3. Указания

 4. Проект на договор

 5. Техническа спецификация

 6. Образци


 03.07.2020 г.   Решение за определяне на изпълнител с изх. № 1395 от 03.07.2020г.

 03.07.2020 г.   Протокол, утвърден на 02.07.2020 година

 23.07.2020 г.   Обявление за възложена поръчка

 23.07.2020 г.   Договор за ОП №1 с № У-158 от 22.07.2020г.

 23.07.2020 г.   Договор за ОП №2 с № У-159 от 22.07.2020г.