Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-028 „Доставка на бетон, трошен камък и строителни материали“.

от 10.06.2020

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Проект на договор

5. Техническа спецификация

6. Образци

 

08.07.2020 г.   Протокол от 08.07.2020 година

08.07.2020 г.   Решение за определяне на изпълнител

07.08.2020 г.   Договор № Д-175 от 04.08.2020г.

07.08.2020 г.   Обявление за възложена поръчка