Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-030 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали"

от 11.06.2020

 
1. Решение

2. Обявление

3. Документация - Указания за участие

4. Проект на договор

5. Tехническа спецификация

6. Образци

 

06.07.2020 г. Разяснение № 1

09.07.2020 г. Решение за прекратяване № 1421 от 09.07.2020 г.

22.07.2020 г. Обявление за възложена поръчка