Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-031 „Кампания за повишаване осведомеността и компетентността на населението за реакции при бедствие и кризи в трансгранични регион Долж и Враца“.

от 11.06.2020

 1.  Решение за откриване на процедура

  2. Oбяление за поръчка

  3. Указания

  4. Проект на договор

  5. Техническа спецификация

  6. Методика за оценка

  7. Образци


 03.07.2020 г.   Разяснение №1

 03.07.2020 г.   Методика за оценка

 13.08.2020 г.   Протокол №1 от 13.08.2020г.

 14.09.2020 г.   Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

 18.09.2020 г.   Протокол № 2 от 11.09.2020 г.

 18.09.2020 г.   Протокол № 3 утвърден на 18.09.2020 г.

 18.09.2020 г.   Решение за определяне на изпълнител № 1862 от 18.09.2020 г.

 28.10.2020 г.   Договор №240 от 27.10.2020 г.

 28.10.2020 г.   Обявление за възложена поръчка