Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-034 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали“, ЗАПАЗЕНА за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

от 12.06.2020


1.  Решение за откриване на процедура

2.  Обявление

3.  Документация - указания за участие

4.  Проект на договор

5.  Техническа спецификация

6.  Образци

 

09.07.2020 г..  Решение за прекратяване № 1422 от 09.07.2020 г.

22.07.2020 г..  Обявление за възложена поръчка