Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-036 „Изготвяне на рекламни материали за публични информационни събития, организирани от ОИЦ - Враца“, в рамките на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца през периода 2019-2021 г.”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление““

от 18.06.2020


1.  Информация по реда на чл.7 от ППЗОП

2.  Договор № У-139 от 15.06.2020 г.