Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-037 „Застраховане на служители в Община Враца, Звено „Програми за временна заетост“, Детски ясли, Общински предприятия и медицински специалисти в училища, детски ясли и детски градини към община Враца“

от 06.08.2020

 1.  Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП

 2.  Договор У-181 от 06.08.2020