начало » --------------------------

Архив

23.05.2018
2018-028 ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ И СМЕТОСЪБИРАЩИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БКС”
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  ...

21.05.2018
2018-027 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 2018 ГОДИНА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  РЕШЕНИЕ № 2022 ...

16.05.2018
2018-026 Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по четири обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.05.2018 г.    Разяснение. 28.05.2018 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП. 06.06.2018г.     Протокол от 05.06.2018г. 17.07.2018 ...

14.05.2018
2018-025 ДОСТАВКА НА БЕТОН, ТРОШЕН КАМЪК И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   19.06.2018 г.   Протокол от 18.06.2018 година 19.06.2018 г.   Решение ...

08.05.2018
2018-024 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   29.05.2018 г.   Протокол 11.06.2018 г.   Договор Д-145 от 11.06.2018 г. ...

02.05.2018
2018-023 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Oбщина Враца – Проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   16.07.2018 - Доклад от 16.07.2018 г.  16.07.2018 - Решение 2204 от16.07.2018 ...

02.05.2018
2018-022 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   17.05.2018 г.  Решение № 1583 от 14.05.2018 ...

27.04.2018
2018-021 ДОСТАВКА НА БЕТОН, ТРОШЕН КАМЪК И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   02.05.2018 г.  Решение №1503/02.05.2018 г. за прекратяване на обществената ...

23.04.2018
2018-020 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1" „Регионална социална инфраструктура“, по четири обособени позиции“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор по Обособена позиция №1. 6. Проект на договор по Обособена позиция №2. 7. ...

20.04.2018
2018-019 ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОМПЮТЪРНА И ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Ценоразпис   11.05.2018 г.   Протокол от 11.05.2018 г.  18.05.2018 г.   Договор №У-128 от 18.05.2018 г.  ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29