начало » --------------------------

Архив

28.11.2019
2019-060 Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца
1. Покана до КЛИМАТРОНИК ЕООД 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Методика за оценка 5. Образци   19.12.2019 г.    Протокол от 19.12.2019 г. 09.03.2020 г.     Договор С-36 от 06.03.2020 ...

21.11.2019
2019-059 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КУХНИ МАЙКИ С КЕТЪРИНГ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - ВРАЦА
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   09.12.2019   Разяснение. 18.12.2019   Писмено разяснение. 18.12.2019   ...

18.11.2019
2019-058 ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ КИРКОВ, ХРИСТО БОТЕВ, ШИПКА, ХАДЖИ ДИМИТЪР, ЧАПАЕВ, ИСКЪР И Д
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци   02.12.2019 г.    Решение ...

15.11.2019
2019-057 Изработване на печатни информационни материали
1. Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП 2. Покана за предоставяне на оферта 3. Оферта 4. Техническа спецификация  ...

15.11.2019
2019-056 Изработване и даставка на 1 брой постоянна обяснителна табела и публикуване на пресинформация в регионални и месни медии
1. Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП 2. Покана за предоставяне на оферта 3. Оферта 4. Техническа спецификация  ...

30.10.2019
2019-055 Закупуване на два броя автомобили тип-пикап за поставяне на скоби - втора употреба за нуждите на ОП Паркинги и гаражи – гр. Враца
1. Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП 2. Покана за предоставяне на оферта 3. Оферта 4. Договор 5. Техническа спецификация  ...

01.10.2019
2019-054 Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца
1. Обява 2. Указания 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка  5. Проект на договор  6. Образци   11.10.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП. 27.11.2019 г.    Съобщение ...

01.10.2019
2019-053 Даставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на домашни социални грижи
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Проект на Тристранно споразумение 7. Образци   18.10.2019 г.    Разяснение. 21.10.2019 г.    Разяснение 2. 15.11.2019 ...

27.09.2019
2019-052 ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   08.10.2019 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП. 23.10.2019 г.    Протокол от 23.10.2019 г. 26.11.2019 г.    Договор ...

18.09.2019
2019-051 Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирано оборудване за нуждите на ОП БКС – Враца, по две обособени позиции
1. Решение за откриване 2. Покана 3. Указания за участие 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци на документи   27.09.2019 г.    Доклад. 27.09.2019 г.    Протокол от 26.09.2019 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29