начало » --------------------------

Архив

17.05.2019
2019-030 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЛЕДЕНИКА”
1. Обява 2. Указания 3. Техническа спецификация 4. Проект на договор  5. Образци   04.07.2019 г.    Протокол от 04.07.2019 г. 07.08.2019 г.    Договор №У-184 от 02.08.2019 г.                             ...

17.05.2019
2019-029 Доставка на работно облекло, посочено в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 юли 2016 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   22.05.2019 г.    Писмено разяснение. 22.05.2019 г.    Ценово предложение за Об. поз. № 6. 19.06.2019 г.    Протокол от 18.06.2019 ...

16.05.2019
2019-028 ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   23.05.2019 г.    Писмено разяснение. 23.07.2019 г.    Протокол от 23.07.2019г. 23.07.2019 г.    Съобщение за прекратяване.   ...

09.05.2019
2019-027 Подмяна дограма на Спортна зала „Вестител”, гр. Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци 5. КСС   20.05.2019 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП.   31.05.2019 г.    Протокол от 31.05.2019.   20.06.2019 ...

07.05.2019
2019-026 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца“
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Методика за оценка 6. Образци 7. Проект на договор   08.07.2019 г.    Утвърден доклад от 08.07.2019 година. 08.07.2019 ...

03.05.2019
2019-025 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ИЗОЛАТОР ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В МЕСТНОСТТА „ДЖУДЖАНСКИ ПОТОК“, ГРАД ВРАЦА
1. Обява 2. Указания за участие 3. Техническа спецификация 4. Количествена Сметка 5. Проект на договор  6. Образци   14.05.2019 г.    Съобщение.   22.05.2019 г.    Протокол.   18.06.2019 г.    Договор ...

22.04.2019
2019-024 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2019 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   03.06.2019 г.    Протокол от 03.06.2019г.   18.06.2019 г.    Договор Д-145 от 18.06.2019 г.   ...

22.04.2019
2019-023 „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ФИДИК - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА – II ФАЗА” по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   21.05.2019 г.    Разяснение 26.06.2019 г.    Решение за опрделяне ...

15.04.2019
2019-022 Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   16.05.2019 г.    Протокол от 16.05.2019г.  28.05.2019 г.    Договор С-123 от 23.05.2019г.  ...

15.04.2019
2019-021 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА /ОПМ/ - СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация     4.1.Приложение 1     4.2.Приложение 2 5. Проект на договор 6. Образци   14.06.2019 г.    Протокол от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29