начало » Образование » Делегирани бюджети
Год. Вид Заповед
2020г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети през 2020 г. ЗАПОВЕД №276 от 13.02.2020 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на неспециализираните училища по стандарти и нормативи за 2019 г. 
2020г Бюджет 2020 на ДГ за делегираните от държавата дейности ЗАПОВЕД №275 от 13.02.2020 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на детските градини по стандарти и нормативи за 2019 г. за делегирани от държавата дейности. 
2019г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети през 2019 г. ЗАПОВЕД №193 от 11.02.2019 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на неспециализираните училища по стандарти и нормативи за 2019 г. 
2019г Бюджет 2019 на ДГ за делегираните от държавата дейности ЗАПОВЕД №193 от 11.02.2019 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на детските градини по стандарти и нормативи за 2019 г. за делегирани от държавата дейности. 
2018г  Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети през 2018 г. ЗАПОВЕД №377 от 27.02.2018 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на неспециализираните училища по стандарти и нормативи за 2018 г. 
2018г  Бюджет 2018 на ДГ за делегираните от държавата дейности ЗАПОВЕД №376 от 27.02.2018 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на детските градини по стандарти и нормативи за 2018 г. за делегирани от държавата дейности. 
2017г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №237/14.02.2017 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула за разпределяне бюджета на неспециализираните   /без ПГ/  училища по единните разходни стандарти за 2017 г. 
2017г Бюджет 2017 на ДГ за делегираните от държавата дейности ЗАПОВЕД №236/14.02.2017 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на детските градини по единните разходни стандарти за 2017 г. за делегираните от държавата дейности. 
2016г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №248/24.02.2016 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2016 г. 
2016г Бюджет 2016 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности и за местни дейности ЗАПОВЕД №249/24.02.2016 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ и ОДЗ по единните разходни стандарти за 2016 г. 
2015г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №229/17.02.2015 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2015 г. 
2015г Бюджет 2015 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности и за местни дейности ЗАПОВЕД №228/17.02.2015 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ и ОДЗ по единните разходни стандарти за 2015 г. 
2014г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №200/12.02.2014 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2013 г. 
2014г Бюджет 2014 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности и за местни дейности ЗАПОВЕД №197/12.02.2014 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ и ОДЗ по единните разходни стандарти за 2014 г. 
2013г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №227/14.02.2013 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2013 г. 
2013г Бюджет 2013 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности и за местни дейности ЗАПОВЕД №226/14.02.2013 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ и ОДЗ по единните разходни стандарти за 2013 г. 
2012г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №59/23.01.2012 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2012 г.
2012г Бюджет 2012 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности и за местни дейности  ЗАПОВЕД №192/27.02.2012 г. на Кмета на Община Враца относно: Работа в условия на прилагане системата на делегирани бюджети и утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ, ОДЗ и Средношколско общежитие по единните разходни стандарти за 2012 г.
2011г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №167/16.02.2011 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2011 г.
2011г

Бюджет 2011 на ЦДГ и ОДЗ за делегираните от държавата дейности

Бюджет 2011 на ЦДГ и ОДЗ за местни дейности

ЗАПОВЕД №201/25.02.2011 г. на Кмета на Община Враца относно: Работа в условия на прилагане системата на делегирани бюджети и утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на ЦДГ, ОДЗ и Средношколско общежитие по единните разходни стандарти за 2011 г.
2010г Училища в Община Враца, прилагащи системата на делегирани бюджети ЗАПОВЕД №254/22.02.2010 г. на Кмета на Община Враца относно: Утвърждаване на формули и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2010 г.