начало » Устройство на територията » Констативни актове и заповеди по ЗУТ

 

Дата

Заповед №

Относно

04.11.2018 1914/04.11.2019 Забранявам строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, през периода от 11.11.2019 г. до 31.03.2020 г.
11.10.2018 1722/08.10.2018 Забранявам строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, през периода от 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г.
04.04.2016 123/01.02.2016 Премахване на ограда.
19.10.2015 1577/16.10.2015 Забранявам строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, през периода от 01.11.2015 г. до 31.03.2016 г.
19.12.2014 2051/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. „Стоян Заимов“ между кръстовището с бул. „Мито Орозов“ и площад „Св. Софроний Врачански“, ЦГЧ, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2050/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по бул. „Демокрация“ между квартали 118 и 216, ЦГЧ, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2049/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по бул. „Демокрация“ между квартали 101, 126, 173 и 400, ЦГЧ, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2048/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по бул. „Демокрация“ между квартали 23, 26, 37 и 125, ЦГЧ, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2047/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по бул. „Демокрация“ между квартали 36 и 25, ЦГЧ гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2046/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” в квартали от 1 до 66 включително на ж.к. „Дъбника“, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2045/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” в квартали от 3 до 21 включително на ж.к. „Сениче“, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2044/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” в квартали от 21 до 32 включително на ж.к. „Младост“, гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014 2043/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” в квартали 17, 18, 19, 20 и 72 на ж.к. „Река Лева“ гр. Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014  2042/17.12.2014 Премахване незаконен строеж “Въздушни кабелни мрежи” по улиците на ж.к. „Металург“, гр. Враца, община Враца, изпълнен от неизвестен извършител.
19.12.2014  2018/13.12.2014 Прокарване временен път между квартал 165 и река Лева в участъка от ул."Леденик" до ул."Бузлуджа".
08.10.2014 1639/03.10.2014 Забрана строителството на подземна инфраструктура на територията на община Враца през предстоящия зимен сезон.
26.09.2014 1591/26.09.2014 Извършена проверка по реда на чл.196, ал.1 от закона за устройство на територията (ЗУТ) за състоянието на едноетажна постойка в гр.Враца, ул.Вежен 2, кв.Медковец
26.09.2014 1592/26.09.2014 Извършена проверка по реда на чл.196, ал.1 от закона за устройство на територията (ЗУТ) за състоянието на сгради в имот на адрес гр.Враца, ул.Георги Апостолов 2
10.09.2014 1453/05.09.2014 Проект за ПУП на част от бул.Н.Войводов
13.03.2014 420/13.03.2014 Прекратяване действието на заповед № 1687/15.10.2013 г. за забрана строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца през зимния период, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства.
15.11.2013 1791/14.11.2013 Разрешение на Звено за изпълнение на проект “Воден цикъл на гр. Враца” гр. Враца ул. “Стефанаки Савов” № 6 да извършва планирани строително-монтажни работи по проекта в периода от 15.11.2013 г. до 31.03.2014 г.
28.10.2013 1687/25.10.2013 Забрана строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца

Дата

Име

Адрес обект

11.09.2014 Къмпани Билд Комерс ООД, гр.София Констативен протокол №63/31.05.2014 г.
18.09.2013 НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул.„Георги Сава Раковски“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Цар Асен I“,  ул. „Софроний Врачански“, ул. „Стоян Кялъчев“,  находящ се в гр. Враца
28.05.2013 НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. “Георги Сава Раковски”, находящ се в гр. Враца
28.05.2013  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ  строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. “Поп Богомил”, находящ се в гр. Враца
28.05.2013  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ  строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. “Поп Богомил”, находящ се в гр. Враца
28.05.2013  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ  строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. “Софроний Врачански”, находящ се в гр. Враца
28.05.2013  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ  строеж “Въздушни кабелни мрежи” по ул. “Стоян Кялъчев”, находящ се в гр. Враца