начало » Устройство на територията » Одобрена схема за разполагане на елементи на градското обзавеждане