Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2020 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.05.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА  РАЗХОДИ COVID-19 13.03 - 31.05.2020 г.   

Период 01.01 - 30.04.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.03.2020 г.

Период 01.01 - 29.02.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

ПОКАНА за Публично обсъждане на
проектобюджета на Община Враца за 2020 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2020 г.

 

Публикувано на 03.02.2020 г.

Бюджет на Община Враца за 2020 г.
приет с Решение № 69/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца

 

 Публикувано на 16.03.2020 г.

Механизъм за определяне на бюджетите и разчетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2020г.