начало » Кариери » Архив конкурси 2015

 

 

 

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

 Избран кандидат

Забележка

21.12.2015

КОНКУРС за избор на: Експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца. 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ТЕСТ.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НеДОПУСНАТИ ДО ТЕСТ.

Класиране на допуснатите  кандидати.   
21.12.2015

ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Социални дейности” Враца за срок от 3 (три) години. 

1.ЗАЯВЛЕНИЕ. 

2.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 от КТ.

3.ДЕКЛАРАЦИЯ.

     
16.12.2015

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: „Главен архитект”, Община Враца. 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС.

Арх.Чавдар Найденов Спасов е главен архитект на Община Враца от 01.02.2016 г. /зап. №2 / 01.02.2016 г./   
10.12.2015 ПОДБОР за социален работник /2 бр./ по проект „Приеми ме 2015” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9ОP001-2.003.

КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

КАНДИДАТИ, НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

Класиране на допуснатите  кандидати.   
29.10.2015 Срока се удължава до 06.11.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Психолог    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Социален работник    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Лекар - педиатър    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Медиатор    ПОКАНА    Задание за работа

     
23.10.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Психолог    ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
06.07.2015

03.08.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 14.08.2015 г. 

17.07.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 24.07.2015 г. 

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА     Задание за работа

     
26.06.2015

Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”   ОБЯВЯВА КОНКУРС за следнитe длъжности: Психолог: Обява    ЗАЯВЛЕНИЕ ; Обучител: Обява    ЗАЯВЛЕНИЕ ; Соц.работник: Обява    ЗАЯВЛЕНИЕ ; Хигиенист: Обява    ЗАЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ: за длъжност Психолог. за длъжност Обучител. за длъжност Соц.работник. за длъжност Хигиенист.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: за длъжност Психолог.  за длъжност Обучител.  за длъжност Соц.работник.  за длъжност Хигиенист.

 
25.06.2015

Община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите. CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Социален работник-координатор  ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Медиатор  ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ Логопед    ПОКАНА    Задание за работа

     
16.06.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" CV - Образец

 

 

ПОЗИЦИЯ социален работник/социален педагог  ПОКАНА    Задание за работа

 

 

 

     
03.06.2015

Проект „Шанс за деца и младежи от дома” ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на персонал на ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ЦНСТ) в гр. Враца за следната длъжност:
Медицинска сестра в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания,
по трудово правоотношение

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.

Списък на класирани кандидати. 

 
21.05.2015

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за услугата "ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ  ПОКАНА    Задание за работа

ПОЗИЦИЯ МЕДИАТОР  ПОКАНА    Задание за работа

     
07.05.2015

ВАЖНО!
Срокът за кандидатстване се удължава
до 22.05.2015 г. 

  Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за избор на индивидуални консултанти за услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" -  ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ- ПОКАНА    Задание за работа

CV - Образец

     
07.05.2015

07.05.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава
до 22.05.2015 г. 

17.04.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава
до 30.04.2015 г. 

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за представяне на услугите "ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ"  и "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ПЕДИАТЪР  ПОКАНА    Задание за работа

     
16.04.2015

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността “Директор” на ОДЗ  “Брезичка", гр.Враца

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ПИСМЕН ИЗПИТ. Списък на класирани кандидати.  
17.04.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 30.04.2015 г. 

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за представяне на услугите "ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ"  и "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ПЕДИАТЪР  ПОКАНА    Задание за работа

     
14.04.2015

ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 30.04.2015 г. 

  Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за избор на индивидуални консултанти за услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" - 

 ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ- 

ПОКАНА    Задание за работа

CV - Образец

     
09.04.2015 Конкурс за "УПРАВИТЕЛ на Младежки център" по Проект: „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца“, Договор за безвъзмездна финансова помощ: Д03-6/27.01.2014 г.  Обявление СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ. Класиране.  
01.04.2015 Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за избор на индивидуални консултанти за услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" - 

CV - Образец

 ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ- 

ПОКАНА    Задание за работа

     
30.03.2015 18.06.2015 ВАЖНО Съобщение за отмяна втори етап от приема на заявления

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” - кандидатстване и ползване на услугата

ФОРМУЛЯРИТЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Списък на оценените кандидати.

Класирани кандидати-потребители.

Класирани кандидати-потребители деца.

РАЗЯСНЕНИЯ.

13.03.2015

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”, за срок от 3 (три) години и със срок за изпитване 6 месеца от датата на сключване на споразумението. 

Длъжностна х-ка

Заявление за участие в конкурс.

Декларация упражняване на професия

Декларация чл.107а, ал.1 от КТ 

     
27.02.2015

17.03.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 26.03.2015 г.

Конкурс за подбор на младежки работници, в изпълнение на Проект: „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

Обява за младежки работник

CV - Образец  CV - Образец-EN

 Декларация     Заявление

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

Списък на класирани кандидати.

 
25.02.2015

23.03.2015 ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 15.04.2015 г. 

ВАЖНО! Срокът за кандидатстване се удължава до 18.03.2015 г. 

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за представяне на услугите "ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ" и "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА"

CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ  ПОКАНА      Задание за работа

ПОЗИЦИЯ ПЕДИАТЪР  ПОКАНА     Задание за работа

     
19.02.2015

Проект „Шанс за деца и младежи от дома”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за длъжността "Управител на Преходно жилище" - 1/2 брой и "Психолог на Преходно жилище" - 1/2 брой

КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПСИХОЛОГ И УПРАВИТЕЛ.

НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.

Списък на НЕкласирани кандидати.

Списък на класирани кандидати.

 
30.01.2015

Проект „Шанс за деца и младежи от дома” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за длъжността "Медицинска сестра на ЦНСТ№2" - 1 БРОЙ

Списък на кандидатите, допуснати до събеседване. 

Списък на класирани кандидати. 

Списък на НЕкласирани кандидати.

 
16.01.2015

Проект „Шанс за деца и младежи от дома” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за длъжността "Управител на ЦНСТ №3 и ПЖ" - 1 БРОЙ

Допуснати до събеседване.

НЕдопуснати до събеседване.

Списък на НЕкласирани кандидати.  
15.01.2015

06.02.2015 !!!!! ВАЖНО!
Срокът за кандидатстване се удължава до 22.02.2015 г. 

15.01.2015 !!!!! ВАЖНО!
Срокът за кандидатстване се удължава до 02.02.2015 г. 

Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални канди-дати за  представяне на услугите "ФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ"  и "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА" 

ПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГ ПОКАНА   Задание за работа   ПОЗИЦИЯ ЛЕКАР - ГИНЕКОЛОГ  ПОКАНА    Задание за работа ПОЗИЦИЯ ПЕДИАТЪР  ПОКАНА    Задание за работа

CV - Образец

     
07.01.2015

 Срокът за кандидатстване се удължава
до 23.01.2015 г. 

 Проект “СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на община Враца кани потенциални кандидати за услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" - CV - Образец

ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД - ПОКАНА    Задание за работа

     
06.01.2015

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността “Директор” на ОДЗ  “Радост", гр.Враца, жк Дъбника

и За длъжността “Директор” на ЦДГ  “Слънце", гр.Враца, ул."найден Геров" №1

Списък на канди-датите, допуснати до конкурса:

“Директор” на ОДЗ “Радост".  

“Директор” на ЦДГ “Слънце". 

Класиране на канди-датите в конкурса за:

“Директор” на ОДЗ “Радост".  

“Директор” на ЦДГ “Слънце".  

 
05.01.2015

Проект „Шанс за деца и младежи от дома”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за длъжността "Управител на ЦНСТ №3 и ПЖ" - 1 БРОЙ.

Списък на кандидатите, допуснати до събеседване.

 Списък на кандидатите, НЕдопуснати до събеседване.