Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Постоянни комисии към Общински съвет – Враца мандат 2019-2023

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА МАНДАТ 2019-2023

 

1. Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца в състав:

Председател: Димитър Динков

Зам. председател: Найден Василев 

Светослав Арнаудов

Момчил Калистратов

Румен Петков

Ангел Иванов

Мирослав Ангелов

Момчил Янков

Лъчезар Генов

 

2. Постоянна комисия по екология, земеделие и гори в състав:

Председател: Мирон Драганов 

Зам. председател: Светослав Арнаудов

Димитър Динков

Момчил Калистратов

Стефан Стаменов

Момчил Янков

Николай Николов

Найден Василев

Цветелина Дамяновска

 

3. Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики в състав:

Председател: Ангел Иванов 

Зам. председател: Момчил Калистратов 

Димитър Динков

Светослав Арнаудов

Ирина Иванова

Мирослав Ангелов

Марин Цветков

Найден Василев

Момчил Младенов

 

4. Постоянна комисия по култура в състав:

Председател: Красимир Ангелов 

Зам. председател: Христина Младенова

Д-р Иво Ралчовски

Таня Георгиева

Д-р Наташка Велчовска

Бойко Ничев

Ирина Иванова

Стефан Стаменов

Момчил Младенов

 

5. Постоянна комисия по образование в състав:

Председател: Румен Петков 

Зам. председател: Таня Георгиева 

Георги Генов

Д-р Наташка Велчовска

Д-р Иво Ралчовски

Христина Младенова

Екатерина Илиева

Момчил Янков

Лъчезар Генов

 

6. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности в състав:

Председател: д-р Иво Ралчовски 

Зам. председател: д-р Наташка Велчовска 

Христина Младенова

Мирон Драганов

Таня Георгиева

Ирина Иванова

Владислава Лакова

Красимир Ангелов

Лъчезар Генов

 

7. Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика в състав:

Председател: Деян Бенински 

Зам. председател: Николай Николов 

Цветелина Николаева

Цветелина Дамяновска

Диляна Давидкова

Сашка Александрова

Тонка Милева

Георги Генов

Мирослав Ангелов

 

8. Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации в състав:

Председател: Цветелина Николаева 

Зам. председател: Диляна Давидкова 

Сашка Александрова

Деян Бенински

Тонка Милева

Румен Петков

Екатерина Илиева

Красимир Ангелов

Борислав Банчев

 

9. Постоянна комисия по финанси и бюджет в състав:

Председател: Сашка Александрова 

Зам. председател: Бойко Ничев 

Цветелина Николаева

Диляна Давидкова

Борислав Банчев

Деян Бенински

Тонка Милева

Владислава Лакова

Момчил Младенов

 

10. Постоянна комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии в състав:

Председател: Васил Василев 

Зам. председател: Марин Цветков 

Владимир Христов

Хенриета Георгиева

Александър Владимиров

Ангел Иванов

Стефан Стаменов

Венелин Петров

Мирон Драганов

 

11. Постоянна комисия по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията в състав:

Председател: Хенриета Георгиева 

Зам. председател: Екатерина Илиева 

Владимир Христов

Васил Василев

Александър Владимиров

Георги Генов

Венелин Петров

Марин Цветков

Николай Николов

 

12. Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси в състав:

Председател: Владимир Христов 

Зам. председател: Владислава Лакова

Хенриета Георгиева

Васил Василев

Александър Владимиров

Венелин Петров

Бойко Ничев

Цветелина Дамяновска

Борислав Банчев