Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Правилници

 

1. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

 

 2. ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПРАЗНИЦИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА.

 

3. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински фонд „Култура”, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в Община Враца

 

4. ПРАВИЛНИК за организацията и реда на работа на „Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Враца”.

 

5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – ВРАЦА.

 

6. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Враца.

 

7. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Враца.

 

8. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община  Враца.

 

9. ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА.