начало » Общински съвет » Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 ОТ ЗПКОНПИ

Име, презиме и
фамилия на лицето, подало декларацията

Заемана
длъжност

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.3

чл.35, ал.1, т.4

Владислава Тошева Лакова

общински съветник

 

 

 

Васил Петков Василев

общински съветник

 

 

 

Хенриета Георгиева Георгиева

общински съветник

 

 

 

Ирина Йорданова Иванова

общински съветник

 

 

 

Румен Христов Петков

общински съветник

 

 

 

Венелин Ценов Петров

общински съветник

 

 

 

Георги Димитров Генов

общински съветник

 

 

 

Бойко Борисов Ничев

общински съветник

 

 

 

Стефан Цветанов Стаменов

общински съветник

 

 

 

Ангел Иванов Иванов

общински съветник

 

 

 

Николай Емилов Николов

общински съветник

 

 

 

Борислав Константинов Банчев

общински съветник

 

 

 

Найден Христофоров Василев

общински съветник

 

 

 

Красимир Симеонов Ангелов

общински съветник

 

 

 

Марин Иванов Цветков

общински съветник

 

 

 

Мирон Драганов Иванов

общински съветник

 

 

 

Христина Симеонова Младенова

общински съветник

 

 

 

Момчил Иванчев Младенов

общински съветник

 

 

 

Цветелина Върбанова Дамяновска

общински съветник

 

 

 

Лъчезар Ангелов Генов

общински съветник

 

 

 

Таня Цветанова Георгиева

общински съветник

 

 

 

Тонка Милева Иванова

общински съветник

 

 

 

Момчил Димитров Калистратов

общински съветник

 

 

 

Светослав Калинов Арнаудов

общински съветник

 

 

 

Цветелина Николаева Здравкова

общински съветник

 

 

 

Сашка Иванова Александрова

общински съветник

 

 

 

Владимир Христов Христов

общински съветник

 

 

 

Александър Пламенов Владимиров

общински съветник

 

 

 

Иво Кирилов Ралчовски

общински съветник

 

 

 

Нели Захариева Стоянова

общински съветник

 

 

 

Диан Иванов Дамянов

кмет на кметство

 

 

Емил Стефанов Василев

кмет на кметство

 

 

Христо Иванов Христов

кмет на кметство

 

 

Тодор Христов Тодоров

кмет на кметство

 

 

Любомир Христов Кръстев

кмет на кметство

 

 

Николай Тодоров Мицов

кмет на кметство

 

 

Светлан Евгениев Симеонов

кмет на кметство

 

 

Владимир Тодоров Вълов

кмет на кметство

 

 

Тихомир Иванов Тошев

кмет на кметство

 

 

Тодор Ценов Тодоров

кмет на кметство

 

 

 

Диляна Иванова Давидкова

общински съветник

 

 

 

Момчил Пламенов Янков

общински съветник

 

 

 

Екатерина Георгиева Илиева

общински съветник

 

 

 

Мирослав Пламенов Ангелов

общински съветник

 

 

 

Димитър Динков Динков

общински съветник

 

 

 

Наташка Иванова Велчовска

общински съветник

 

 

 

Деян Огнянов Бенински

общински съветник

 

 

 

Гергана Маркова Дешева-Стоянова

кмет на кметство

 

 

Асен Георгиев Петров

кмет на кметство

 

 

Красимир Тодоров Петров

кмет на кметство

 

 

Цветан Тодоров Цветанов

кмет на кметство

 

 

Минко Георгиев Георгиев

кмет на кметство

 

 

Кирил Александров Илиев

кмет на кметство

 

 

 

Калин Ангелов Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

 

Иво Василев Николов Управител на ЦКВЗ ЕООД      
Огнян Ананиев Тошев Управител на ДКЦ 1 ЕООД      
Григор Томов Григоров Управител КОЦ - Враца ЕООД      
Надя Емилова Иванова Управител на ЦПЗ – Враца ЕООД      
Петьо Василев Вълчев Управител ДКЦ 1 - Враца ЕООД      
Димитър Цветков Тончев Управител на МТЛЗ      
Виктория Красимирова Христова - Начева Управител на „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД